Home

De vereniging draagt de naam: “Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie'' (kortweg ook genaamd: V.G.H.P.) en is gevestigd te

's-Gravenhage.

 

Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.

 

Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regiokorpsen Hollands-Midden en Haaglanden samengevoegd tot de eenheid Den Haag.

Het lidmaatschap van onze vereniging staat uiteraard open voor de (oud)medewerkers van het voormalige regiokorps Hollands-Midden en de oud medewerkers van de Rijkspolitiegroepen en de verschillende gemeentepolitiekorpsen, die zijn samengevoegd tot het regiokorps Hollands-Midden.

Nieuw op de website

Geplaatst op:

De foto's van de reünie worden later geplaatst i.v.m. vakantie fotograaf

10-10-2017

Copper 2017 05: verenigingsblad gepensioneerden Eenheid Rotterdam

10-10-2017

Bericht Slachtofferhulp Nederland (home pagina)

11-10-2017

Historische objecten van het Nederlandse Rode Kruis tentoongesteld in Veiligheidsmuseum PIT

 

Het Veiligheidsmuseum PIT stelt

historische Nederlandse Rode

Kruisobjecten tentoon ter gelegen-

heid van 150 jaar Nederlandse Rode

Kruis, dat in 2017 wordt gevierd met

het Jaar van de EHBO. De tentoonstel-

ling is te zien van 16 september tot en

met 17 december 2017.

Meer lezen...

 

 

Slachtofferhulp Nederland zoekt naarstig

naar nieuwe vrijwilligers, bij voorkeur

(oud-)politiemedewerkers.

Op verschillende locaties in het land kun

je je steentje bijdragen om slachtoffers

bij te staan.

Meer lezen...

Tekeningen Bram Hermenet

  De politiedienst verlaten?

    Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie
    verlaten of gaat u deze binnenkort verlaten, om
    te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij u
    attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

    Wij zijn een vereniging met ruim 500 leden, die op diverse
    manieren ontspanning trachten te brengen in het bestaan
    van onze gepensioneerden en hun partners.

  Wij bieden u:
      - Bingo
      - Klaverjassen
      - Bowlen
      - Jeu de boules
      - Excursies
      - Elke maand het VGHP Journaal
      - Najaarsreünie
      - Nieuwjaars bijeenkomst

    Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van Goede
    Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en vergeten ook de
    vreugdevolle momenten niet.

  Het lidmaatschap voor dit alles bedraagt slechts
  € 15,00 per jaar.