Home

VGHP

Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het

Korps Nationale Politie

Website ontworpen door Jan Bergwerf © 2013 Opgericht op 12 maart 1976

Algemene Vergadering, dinsdag 21 maart, 13.00 uur, Van Waningzaal (aula) 5e etage, Burgemeester Patijnlaan 35 Den Haag.

De vereniging draagt de naam: “Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie'' (kortweg ook genaamd: V.G.H.P.) en is gevestigd te

's-Gravenhage.

 

Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.

 

Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regiokorpsen Hollands-Midden en Haaglanden samengevoegd tot de eenheid Den Haag.

Het lidmaatschap van onze vereniging staat uiteraard open voor de (oud)medewerkers van het voormalige regiokorps Hollands-Midden en de oud medewerkers van de Rijkspolitiegroepen en de verschillende gemeentepolitiekorpsen, die zijn samengevoegd tot het regiokorps Hollands-Midden.

De VGHP neemt deel aan het landelijk Samenwerkingsverband Politie Senioren (SPS).

 

In het hele land bestaan verscheidene organisaties van oud-politiemedewerkers (zowel uit actieve als ondersteunende diensten). Vertegenwoordigers daarvan komen op landelijk niveau bijeen in het Samenwerkingsverband Politie Senioren (SPS), ondersteund door de Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP).

 

Doelstellingen van het SPS zijn:

 

 • Landelijk overleg met de korpsleiding van de Nationale Politie/Ministerie, waardoor afspraken kunnen worden gemaakt op hoofdlijnen voor landelijk beleid, initiatieven en ideeën;
 • Eenduidige afspraken over faciliteiten, financiële ondersteuning en inzet van oud-politiemedewerkers als volontairs/vrijwilligers, zowel binnen als buiten de politie;
 • Duidelijkheid scheppen in het verwachtingspatroon voor oud-politiemedewerkers, lokaal en landelijk;
 • Meer aandacht voor oud-politiemedewerkers vanuit de Nationale Politie en het Ministerie;
 • Eén lid van de korpsleiding die verantwoordelijk is voor de afspraken rond oud-politiemedewerkers en daarop aanspreekbaar is.

 

Meer informatie over de Stichting Waardering Erkenning Politie kunt u vinden op: http://www.wep.nu/samenwerkingsverband-politie-senioren-sps

 

Tekeningen Bram Hermenet

De politiedienst verlaten?

 

Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie verlaten of gaat u binnnenkort deze binnenkort verlaten, om te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij u attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

 

Wij zijn een vereniging met ruim 500 leden, die op diverse manieren ontspanning trachten te brengen in het bestaan van onze gepensioneerden en hun partners.

 

WAT BIEDEN WIJ U:

 

 • BINGO
 • KLAVERJASSEN
 • BOWLEN
 • JEU DE BOULES
 • EXCURSIES
 • ELKE MAAND HET VGHP JOURNAAL
 • NAJAARS REÜNIE
 • NIEUWJAARS RECEPTIE

 

Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van Goede Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en vergeten ook de vreugdevolle momenten niet.

 

HET LIDMAATSCHAP VOOR DIT ALLES BEDRAAGT SLECHTS € 15,00 PER JAAR.