Home

VGHP

Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het

Korps Nationale Politie

Website ontworpen door Jan Bergwerf © 2013 Opgericht op 12 maart 1976

Reünie, zaterdag, 7 oktober 2017, restaurant Burg. Patijnlaan 35 in Den Haag, aanvang 14.00 uur, zaal open 13.00 uur.

De vereniging draagt de naam: “Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie'' (kortweg ook genaamd: V.G.H.P.) en is gevestigd te

's-Gravenhage.

 

Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.

 

Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regiokorpsen Hollands-Midden en Haaglanden samengevoegd tot de eenheid Den Haag.

Het lidmaatschap van onze vereniging staat uiteraard open voor de (oud)medewerkers van het voormalige regiokorps Hollands-Midden en de oud medewerkers van de Rijkspolitiegroepen en de verschillende gemeentepolitiekorpsen, die zijn samengevoegd tot het regiokorps Hollands-Midden.

Het COB heeft een nieuwe lokatie voor weer een bungalow

Beste leden, het bestuur COB heeft gisteren op het bestuursoverleg besloten dat de nieuwe locatie voor de COB bungalow komt in Colijnsplaat op camping/bungalowpark Orisant direct aan de Oosterschelde.

Omdat de bungalow nog gebouwd moet worden zal de verhuur daarvan niet eerder kunnen starten dan de zomer van 2018. Voor meer informatie klik hier.

 

 De activiteitencommissie heeft weer twee bijeenkomsten georganiseerd en nodigt u daar graag voor uit.

1. Cybercrime:
Op woensdag, 20 september 2017, aanvang 13.30 uur, Burg. Patijnlaan 35 Den Haag in de G. van Weezelzaal (4J 06)

2. Ontwikkeling van de Nationale Politie. Lezing door Henk van Essen (plv. korpschef)
Op woensdag, 4 oktober 2017, aanvang 13.30 uur, Burg. Patijnlaan 35 Den Haag in de Van Waningzaal/aula (5J 01). Voor deze lezing moet u zich aanmelden!

 

Tekeningen Bram Hermenet

De politiedienst verlaten?

 

Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie verlaten of gaat u binnnenkort deze binnenkort verlaten, om te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij u attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

 

Wij zijn een vereniging met ruim 500 leden, die op diverse manieren ontspanning trachten te brengen in het bestaan van onze gepensioneerden en hun partners.

 

WAT BIEDEN WIJ U:

 

  • BINGO
  • KLAVERJASSEN
  • BOWLEN
  • JEU DE BOULES
  • EXCURSIES
  • ELKE MAAND HET VGHP JOURNAAL
  • NAJAARS REÜNIE
  • NIEUWJAARS RECEPTIE

 

Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van Goede Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en vergeten ook de vreugdevolle momenten niet.

 

HET LIDMAATSCHAP VOOR DIT ALLES BEDRAAGT SLECHTS € 15,00 PER JAAR.