Home

VGHP

Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het

Korps Nationale Politie

Website ontworpen door Jan Bergwerf © 2013 Opgericht op 12 maart 1976

Zaterdag 14 januari 2017, 14.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst in het restaurant Burg. Patijnlaan 35 Den Haag

Foto's Jubileumfeest bekijken? Klik hier.

De vereniging draagt de naam: “Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie'' (kortweg ook genaamd: V.G.H.P.) en is gevestigd te

's-Gravenhage.

 

Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.

 

Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regiokorpsen Hollands-Midden en Haaglanden samengevoegd tot de eenheid Den Haag.

Het lidmaatschap van onze vereniging staat uiteraard open voor de (oud)medewerkers van het voormalige regiokorps Hollands-Midden en de oud medewerkers van de Rijkspolitiegroepen en de verschillende gemeentepolitiekorpsen, die zijn samengevoegd tot het regiokorps Hollands-Midden.

 

Publiciteit voor de VGHP

 

In de Zuidwesterkrant van 5 oktober 2016 is een artikel met foto's opgenomen van de jubilerende VGHP. Klik op de foto van de krant om de digitale krant te openen.

Alle leden van de VGHP mogen gebruik maken van de vakantieverblijven die de COB aan haar leden verhuurt tegen een sterk gereduceerde huurprijs. Alle informatie hierover, de huurprijzen, beschikbaarheid en hoe te reserveren vindt u op de website van de COB.

Meer lezen: Klik op het logo.

Tekeningen Bram Hermenet

De politiedienst verlaten?

 

Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie verlaten of gaat u binnnenkort deze binnenkort verlaten, om te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij u attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

 

Wij zijn een vriendenkring van ongeveer 500 leden, die op diverse manieren ontspanning trachten te brengen in het bestaan van onze gepensioneerden en hun partners.

 

WAT BIEDEN WIJ U:

 

  • BINGO
  • KLAVERJASSEN
  • BOWLEN
  • JEU DE BOULES
  • EXCURSIES
  • ELKE MAAND HET VGHP JOURNAAL
  • NAJAARS REÜNIE
  • NIEUWJAARS RECEPTIE

 

Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van Goede Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en vergeten ook de vreugdevolle momenten niet.

 

HET LIDMAATSCHAP VOOR DIT ALLES BEDRAAGT SLECHTS € 15,00 PER JAAR.