Bestuur

Ook na uw pensionering kunt u lid blijven/worden van de Personeelsvereniging COB. Het kan u voordeel bieden bij:


Het bestuur van de VGHP
Beschermheer

Paul van Musscher (Politiechef Eenheid Den Haag)Voorzitter / 2e ledenadministrateur / PR

Fons (A.M.) Jerphanion 

2e voorzitter / plv. SPS-WEP / plv. beheer website

Guus (A.) de Ruiter

Secretaris / privacyfunctionaris

Vacant

2e secretaris / redacteur

Marian (M.A.W. Keizer-van Beveren

Penningmeester / algemene zaken

Leny (M.C.M.) van Mil

2e penningmeester / plv. algemene zaken / SPS-WEP / beheer website

Jan (J.) Bergwerf

Ledenadministrateur

Piet (P.G.) Roos

Coördinator Commissie van Goede Diensten

Joke (J.W.) de Jong

2e coördinator Commissie van Goede Diensten

Bas (B.C.) Evertse

Activiteiten / Coördinator Commissies

Peter (P.A.) Spijk

2e redacteur Het Journaal

Fred (F.) Verdelman

Coördinatie verzending Journaal

Harrie (H.J.) Meesters

Activiteitencommissie

Peter (P.A.) Spijk, Fred (F.) Fuit, Bert (A.) Stoter