Home

Over ons

De vereniging draagt de naam:

“Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie''

(kortweg: V.G.H.P.) en is gevestigd te 's-Gravenhage.


Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.


Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regio-korpsen Hollands-Midden en Haaglanden samengevoegd tot de eenheid Den Haag.


Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor iedereen die binnen de Eenheid Den Haag, het voormalige regiokorps Hollands-Midden of het voormalige regiokorps Haaglanden heeft gewerkt en de dienst heeft verlaten i.v.m. pensioen of een regeling.


De opleiding
De opleiding
Tekening Bram Hemenet
Diploma A (agent)
Diploma A (agent)
Tekening Bram Hermenet
Beëediging
Beëediging
Tekening Bram Hermenet
Diploma AA (hoofdagent)
Diploma AA (hoofdagent)
Tekening Bram Hermenet
Diploma B (brigadier)
Diploma B (brigadier)
Tekening Bram Hermenet
Talendiploma's
Talendiploma's
Tekening Bram Hermenet
Brigadier- wachtcommandant
Brigadier- wachtcommandant
Tekening Bram Hermnet
Adjudant (gepensioneerd)
Adjudant (gepensioneerd)
Tekening Bram Hermenet

  De politiedienst verlaten?


  Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie
  verlaten of gaat u deze binnenkort verlaten, om
  te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij u

  attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

  Wij zijn een vereniging met ruim 600 leden, die op
  diverse manieren ontspanning trachten te brengen in
  het bestaan van onze gepensioneerden en hun
  partners.


  Wij bieden u:

    - Bingo
    - Klaverjassen
    - Bowlen
    - Excursies
    - 11x per jaar het VGHP Journaal
    - Najaarsreünie
    - Nieuwjaars bijeenkomst

  Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van
  Goede Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en
  vergeten ook de vreugdevolle momenten niet.


  Het lidmaatschap voor dit alles bedraagt
  slechts € 15,00 per jaar.