Home

Over ons

De vereniging draagt de naam:

“Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie''

(kortweg: V.G.H.P.) en is gevestigd te 's-Gravenhage.


Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.


Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regio-korpsen Hollands-Midden en Haaglanden samengevoegd tot de eenheid Den Haag.


Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor iedereen die binnen de Eenheid Den Haag, het voormalige regiokorps Hollands-Midden of het voormalige regiokorps Haaglanden heeft gewerkt en de dienst heeft verlaten i.v.m. pensioen of een regeling.


De opleiding
De opleiding
Tekening Bram Hemenet
Diploma A (agent)
Diploma A (agent)
Tekening Bram Hermenet
Beëediging
Beëediging
Tekening Bram Hermenet
Diploma AA (hoofdagent)
Diploma AA (hoofdagent)
Tekening Bram Hermenet
Diploma B (brigadier)
Diploma B (brigadier)
Tekening Bram Hermenet
Talendiploma's
Talendiploma's
Tekening Bram Hermenet
Brigadier- wachtcommandant
Brigadier- wachtcommandant
Tekening Bram Hermnet
Adjudant (gepensioneerd)
Adjudant (gepensioneerd)
Tekening Bram Hermenet

  De politiedienst verlaten?


  Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie
  verlaten of gaat u deze binnenkort verlaten, om
  te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij u

  attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

  Wij zijn een vereniging met ruim 600 leden, die op
  diverse manieren ontspanning trachten te brengen in
  het bestaan van onze gepensioneerden en hun
  partners.


  Wij bieden u:

    - Bingo
    - Klaverjassen
    - Bowlen
    - Excursies
    - 11x per jaar het VGHP Journaal
    - Najaarsreünie
    - Nieuwjaars bijeenkomst

  Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van
  Goede Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en
  vergeten ook de vreugdevolle momenten niet.


  Het lidmaatschap voor dit alles bedraagt
  slechts € 15,00 per jaar.   

Beste leden en donateurs,

 

Het zag er zo mooi en veelbelovend uit: Iedereen die dit wilde twee vaccinaties en het loslaten van een groot aantal beperkende maatregelen. Terug naar het “oude”.

 

Ook de VGHP meende weer te kunnen opstarten met activiteiten en als een van de eerste initiatieven het organiseren van een reünie/bijeenkomst. Dit keer niet in het oude HB Den Haag maar in de Broodfabriek te Rijswijk.

Het bestuur had er veel zin in; elkaar ontmoeten en elkaar spreken. Het is zo lang geleden.

 

En  toch gaat het weer mis. De besmettingscijfers stijgen in rap tempo, gevaccineerden worden ziek of zijn toch besmettelijk en ziekenhuis opnames (IC) en zelfs overlijden van mensen uit onze kwetsbare generaties worden in het nieuws gemeld. De eerste landelijke maatregelen zijn inmiddels afgekondigd.

 

Primair voelt het bestuur zich verantwoordelijk voor het welzijn van onze leden en donateurs. Wij menen dan ook in deze geen enkel risico te mogen nemen.

Daarom is besloten de bijeenkomst in De Broodfabriek van zaterdag 27 november 2021, op te schorten naar een latere datum in 2022.

 

Wij hopen op jullie begrip in deze. Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens.

 

Namens het bestuur,

Fons Jerphanion