Home

 De vereniging draagt de naam: 

 “Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps   Nationale Politie''

 (kortweg: V.G.H.P.) en is gevestigd te 's-Gravenhage.


 Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van   Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.


 Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regiokorpsen

 Hollands-Midden en Haaglanden samen-gevoegd tot de eenheid Den Haag.

 Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor iedereen die binnen de   Eenheid Den Haag, het voormalige regiokorps Hollands-Midden of het voormalige

 regiokorps Haaglanden heeft gewerkt en de dienst heeft verlaten i.v.m. pensioen   of een regeling.

Tekeningen Bram Hermenet 

  De politiedienst verlaten?

    Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie
    verlaten of gaat u deze binnenkort verlaten, om
    te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij   u attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

    Wij zijn een vereniging met ruim 600 leden, die op
    diverse manieren ontspanning trachten te brengen in
    het bestaan van onze gepensioneerden en hun
    partners.

  Wij bieden u:
      - Bingo
      - Klaverjassen
      - Bowlen
      - Excursies
      - 11x per jaar het VGHP Journaal
      - Najaarsreünie
      - Nieuwjaars bijeenkomst

    Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van
    Goede Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en
    vergeten ook de vreugdevolle momenten niet.

  Het lidmaatschap voor dit alles bedraagt
  slechts € 15,00 per jaar.