Home

Ook na uw pensionering kunt u lid blijven/worden van de Personeelsvereniging COB. Het kan u voordeel bieden bij:


De vereniging draagt de naam: 

“Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie''

(kortweg: V.G.H.P.) en is gevestigd te 's-Gravenhage.


Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.


Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regiokorpsen Hollands-Midden en Haaglanden samen-gevoegd tot de eenheid Den Haag.

Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor iedereen die binnen de Eenheid Den Haag, het voormalige regiokorps Hollands-Midden of het voormalige regiokorps Haaglanden heeft gewerkt en de dienst heeft verlaten i.v.m. pensioen of een regeling.

                                             Firma MES

                                            Na volledig uitverkochte voorstellingen is De Gijzeling                                              terug! "Eerste grote gijzeling tot trefzeker theater                                                      omgevormd" NRC

                                            In 1974 stond Nederland vijf dagen op zijn kop door                                                  drie Japanse terroristen die elf personen gijzelden. Ze                                              eisten een miljoen dollar, een Boeing 737 en de                                                        vrijlating van een gevangen genomen kameraad. Met                                                een hoop gestuntel en heldhaftig handelen                                                                probeerden politici, politiekorpsen en een piloot de                                                    situatie te oplossen.

 

Corona-proof naar de voorstelling

PAARD en Firma MES bieden de bezoekers een Corona-proof ervaring. Bij binnenkomst wordt een aantal vragen gesteld omtrent de gezondheid, er is een 1.5 meter-routing, er zijn verschillende desinfectie-posten en solo en duo-zitplaatsen staan 1.5 meter van elkaar af.

 

De VGHP biedt haar leden de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs de voorstelling bij te wonen.

Voor de matineevoorstelling op zondag 20 september 2020 aanvang 15.00 uur, heeft de VGHP 50 plaatsen kunnen reserveren. De voorstelling duurt ongeveer vijf kwartier. Na afloop is er gelegenheid om met de acteurs na te praten.

De normale entreeprijs is € 20,00 per persoon. Voor leden van de VGHP bedraagt de prijs € 7,50 (de VGHP draagt € 12,50 bij). Wilt u een introducé meenemen, die geen lid van de VGHP is, dan bedraagt de entreeprijs voor die introducé € 17,50 (De VGHP draagt € 2,50 bij).

Het is nog mogelijk om plaatsen te bestellen door u aan te melden bij de activiteitencommissie acvghp@vghp.nl.

Het bedrag voor de entree moet worden overgemaakt op de rekening van de VGHP NL29 ABNA 0591 1045 55 o.v.v. de namen van de personen die de voorstelling bijwonen.

Let wel: Uw reservering is pas geldig nadat het bedrag op de rekening is bijgeschreven.

Tekeningen Bram Hermenet 

  De politiedienst verlaten?

    Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie
    verlaten of gaat u deze binnenkort verlaten, om
    te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij   u attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

    Wij zijn een vereniging met ruim 600 leden, die op
    diverse manieren ontspanning trachten te brengen in
    het bestaan van onze gepensioneerden en hun
    partners.

  Wij bieden u:
      - Bingo
      - Klaverjassen
      - Bowlen
      - Excursies
      - 11x per jaar het VGHP Journaal
      - Najaarsreünie
      - Nieuwjaars bijeenkomst

    Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van
    Goede Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en
    vergeten ook de vreugdevolle momenten niet.

  Het lidmaatschap voor dit alles bedraagt
  slechts € 15,00 per jaar.