Doel


Doel:


De vereniging stelt zich ten doel het onderling contact en de vriendschap tussen haar leden te bevorderen en te behouden.


Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door:


  1. Het bevorderen en nemen van maatregelen, die ten goede komen aan de gemeenschappelijke belangen van haar leden;
  2. het binnen de vereniging onderhouden van een Commissie van Goede Diensten. De taak van deze Commissie bestaat uit ziekenbezoek, het houden van gesprekken, het regelen van attenties bij “vreugd en leed” en het verlenen van diensten of hulp bij ernstige moeilijkheden van haar leden;
  3. het doen van mededelingen et cetera voor de leden in een verenigingsblad;
  4. het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst, een jaarlijkse reünie en enige excursies, meer speciaal op cultureel gebied;
  5. andere middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn, zoals digitale communicatie.