Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier lidmaatschap/donateur VGHP
De rode gegevens zijn verplicht.
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Geboorteplaats:
partner:
Adres en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Land (indien niet Nederland):
E-mailadres:
Telefoon:
Telefoon mobiel:

Gegevens partner
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Geboorteplaats:
Gehuwd op/samen sinds (dd-mm-jjjj):Informatie (voormalige) werksituatie bij de politie
Werkzaam geweest/nog werkzaam korps/eenheid:
Datum in dienst (dd-mm-jjjj):
Op de afdelingen/in de functie(s):
De politiedienst verlaten:
Datum verlaten dienst (dd-mm-jjjj):
Reden voor beƫindigen dienstverband:

Ik wil het personeelblad voor de politie 24/7 ontvangen:

Ik geef toestemming dat mijn naam, adres, jubilea en foto's in het verenigingsblad "Het Journaal" en op het besloten deel van de website van de VGHP worden gebruikt:

Ik wil het verenigingsblad Het Journaal ontvangen:

Met het verzenden van dit formulier stemt u, dan wel stemmen u en uw partner, in met de verwerking van de door u verstrekte gegevens in de administratie van de VGHP. De vereniging gaat zorgvuldig met uw gegevens om, deze worden alleen gebruikt voor de uitoefening van de activiteiten van onze vereniging.