Aanmeldingsformulier

 

Wilt u lid of donateur worden van onze vereniging, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in.

Wilt u (met een afzonderlijk e-mailbericht) een (pas)foto sturen aan de ledenadministratie.


De contributie bedraagt € 15,00 per kalenderjaar.

Meldt u zich gedurende het jaar aan, dan bedraagt de contributie een evenredig deel van de jaarcontributie. (Meldt u zich bijvoorbeeld aan per 1 mei, dan bedraagt de contributie voor de rest van dat jaar 8/12 x € 15,00 = € 10,00)


U kunt de contributie overmaken op rekening NL29 ABNA 0591 1045 55, t.n.v. de VGHP, te Zoetermeer. (BIC: ABNANL2A)Met het verzenden van onderstaand formulier stemt u, dan wel stemmen u en uw partner, in met de verwerking van de door u verstrekte gegevens in de administratie van de VGHP.

De vereniging gaat zorgvuldig met uw gegevens om, deze worden alleen gebruikt voor de uitoefening van de activiteiten van onze vereniging. U kunt het protocol 'Algemene verordening gegevensbescherming' lezen door deze link aan te klikken.


 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap/donateur VGHP
De rode gegevens zijn verplicht.
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Geboorteplaats:
partner:
Adres en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Land (indien niet Nederland):
E-mailadres:
Telefoon:
Telefoon mobiel:

Gegevens partner
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Geboorteplaats:
Gehuwd op/samen sinds (dd-mm-jjjj):

Informatie (voormalige) werksituatie bij de politie
Werkzaam geweest/nog werkzaam korps/eenheid:
Datum in dienst (dd-mm-jjjj):
Op de afdelingen/in de functie(s):
De politiedienst verlaten:
Datum verlaten dienst (dd-mm-jjjj):
Reden voor beëindigen dienstverband:
Ik wil het personeelblad voor de politie 24/7 ontvangen:

Ik geef toestemming dat mijn naam, adres, jubilea en foto's in het verenigingsblad "Het Journaal" en op het besloten deel van de website van de VGHP worden gebruikt:


Ik wil het verenigingsblad Het Journaal ontvangen.

Met het verzenden van dit formulier stemt u, dan wel stemmen u en uw partner, in met de verwerking van de door u verstrekte gegevens in de administratie van de VGHP. De vereniging gaat zorgvuldig met uw gegevens om, deze worden alleen gebruikt voor de uitoefening van de activiteiten van onze vereniging.